UNESCO-nominasjon

UNESCO-nominasjon

Snart kan den nordiske klinkbåttradisjonen få sin plass på UNESCOs representative liste over menneskehetens immaterielle kulturarv.
Forbundet KYSTEN, nettverket Nordisk kystkultur, båtbyggere, museer, kystlag og lokale foreninger har gått sammen om å få nominert nordiske klinkbåttradisjoner til innskriving på UNESCOs representative liste over menneskehetens immaterielle kulturarv. Tradisjonsbåtbyggere, lokale foreninger, museer og andre miljøer i hele Norden fører i dag kunnskapen om bygging og bruk videre gjennom aktiviteter som roing, seiling, stevner og turer – miljøvennlig friluftsliv. Selv om tradisjonen ennå er levende ser vi at det stadig blir færre båtbyggere. På sikt kan både båtbyggerhåndverket og kunnskapen om bruk – sjømannskapet – forsvinne. En innskriving av nordiske klinkbåttradisjoner på UNESCOs liste vil kunne sikre synlighet og bevisstgjøring rundt den immaterielle kulturarvens betydning generelt og klinkbåttradisjonene spesielt.
Nominasjonen er nå listet som «pågående arbeid» på UNESCOs nettside. Beslutningen tas av UNESCOs mellomstatlige komité i desember 2021.

Nordic Clinkerboat Traditions (nordicclinkerboats.org)

X