Ukuleleøving

Ukuleleøving

Ukulele

Torsdag 20. juni.
Vi blir på vevloftet denne torsdagen.
Avgang fra Lumber kl 18:00

Velkommen!

X