Stilling ledig som Daglig leder

Stilling ledig som Daglig leder

Bragdøya kystlag er et lokallag av det nasjonale Forbundet KYSTEN. Kystlaget har vært drivkraften i utviklingen av Bragdøya Kystkultursenter. I dag er det landets største kystlag med rundt 670 medlemmer i alle aldersgrupper.
Kystlaget disponerer flere vernede fartøyer, større seilskøyter, passasjerferje, en mindre slepebåt / isbryter og mange mindre motorbåter og åpne ro-/seilsjekter. Kystlaget har ansvar for driften av kystkultursenteret. Her er det møte-/selskapslokaler, utstillinger, verksteder og slipp.
I tillegg til de mange sjørettede aktivitetene skjøtter kystlagsmedlemmene kulturlandskapet på øya bl.a. gjennom villsauhold.
Aktiviteten i kystlaget er organisert i grupper, og det utføres mye dugnadsarbeid.
I kystlaget er det ansatt driftsleder, kontormedarbeider, båtførere og båtbyggere.

Bragdøya kystlag ønsker å tilsette daglig leder i nyopprettet halv stilling.

Til daglig leder ønsker kystlaget en selvstendig, aktiv, initiativrik og utadrettet person. Vedkommende må se mulighetene i å koble det profesjonelle med innsatsen fra de frivillige og ha interesse for å utvikle kystkulturelle aktiviteter som innebærer stor innsats fra medlemmene i kystlaget.
Arbeidsoppgavene er i hovedsak knyttet til å koordinere aktiviteten i kystlaget, være personalleder for de ansatte, lede administrasjonen, ha ansvar for økonomistyring og HMS, følge opp samarbeidet med det offentlige og andre organisasjoner, søke tilskudd og utarbeide rapporter mv. Daglig leder forbereder saker for styret og møter på styremøtene.
Stillingen er en 50 % stilling, men avhengig av aktivitet og arbeidsmengde, kan stillingen bli vurdert utvidet innenfor lagets økonomiske bæreevne.
Arbeidsstedet er Bragdøya kystkultursenter, 5 min med rutebåt fra Lumber, Vågsbygd.
Fleksibel arbeidstid.
Lønn etter avtale
For nærmere opplysninger kan en ta kontakt med Tore Berntsen, tlf. 915 52860.
Se også hjemmesiden www.bragdoya.no
Søknad sendes Bragdøya kystlag, v/styreleder Bjørn Vidar Hellenes, saltebua@bragdoya.no
Søknadsfrist: 05.05.2019

 

X